Liczący blisko 45 km rowerowy "Szlak grodzisk i spalonych leśniczówek" dedykowany jest osobom już co nieco zaawansowanym w pokonywaniu leśnych wertepów oraz przygotowanych do spędzenia na rowerze co najmniej kilka godzin w ciągu jednego dnia.

Czytaj więcej...

Część drugą projektu dla zuchwałych, czyli "Szlaku grodzisk i spalonych leśniczówek"rozpoczynamy od "Drewnianego Kamienia, czyli miejsca naszego ostatniego postoju na skrzyżowaniu DW "325" z leśnymi drogami pożarowymi "9" i "3".

Czytaj więcej...

[...] Wycieczka terenowa po leśnictwie Przyborów dostarczyła jej uczestnikom widoków krajobrazu o wyjątkowym pięknie. Na obszarach zalewowych okolice przywodziły na myśl angielski park z rozsianymi tu i ówdzie ogromnymi pojedynczymi debami o szacownym wieku 200 - 300 lat oraz bujnymi łąkami przeplatającymi się z młodymi dąbrowami o dębach znakomitego pokroju.

Czytaj więcej...

Ruszamy z tzw. ronda w centrum wioski. To tradycyjne miejsce startu wszystkich rajdów jodłowskich. Tu swój początek mają Jodłowskie Trasy Rekreacyjne i tutaj przecinają się dwie ważne dla obszaru dawnej Puszczy Tarnowskiej drogi pożarowe: 11 i 12. Tu także przebiega zielony szlak pieszy PTTK łączący Konotop ze Sławą.

Czytaj więcej...

Ten fragment projektu rajdowego "Stare i nowe trakty puszczańskie" pozostaje w ścisłym związku z jego częścią pierwszą, czyli propozycją przejazdu przez obszar d. Puszczy Tarnowskiej z Jodłowa do Siedliska. Przypomnijmy: w momencie dojazdu do ulicy Głogowskiej w tej miejscowości na naszych licznikach odnotowaliśmy *22,5 km.

Czytaj więcej...

pogoda.net