"Puszcza Tarnowska" to historyczna nazwa współczesnych Borów Tarnowskich. Tak oficjalnie określa się duży kompleks leśny rozciągający się na obszarze trzech powiatów: nowosolskiego, wschowskiego i głogowskiego. Dokładniej, zaliczamy do nich lasy pomiędzy doliną Odry od zachodu, miejscowościami Lipiny, Lubięcin i Tarnów Jezierny od strony północnej, Lipinkami i Krążkowem od wschodu oraz Grochowicami i Borowcem od południa. W szerszym znaczeniu do tego obszaru wliczane są także lasy sięgające od wschodu linii brzegowej Jeziora Sławskiego.

Czytaj więcej...

Kilka lat temu najzupełniej przypadkowo skonstatowałem, że już kilkugodzinny pobyt w położonym wśród lasów Jodłowie, nie tylko poprawia moją kondycję psychiczną, ale też skutecznie i szybko ogranicza niektóre dolegliwości fizjologiczne, w tym np. uporczywy kaszel. Początkowo rzecz całą uznałem za efekt swoistej sugestii powodowanej lekturą tekstów poświęconych pozagospodarczemu wykorzystywaniu lasów.

Czytaj więcej...

Liczący blisko 45 km rowerowy "Szlak grodzisk i spalonych leśniczówek" dedykowany jest osobom już co nieco zaawansowanym w pokonywaniu leśnych wertepów oraz przygotowanych do spędzenia na rowerze co najmniej kilka godzin w ciągu jednego dnia.

Czytaj więcej...

Część drugą projektu dla zuchwałych, czyli "Szlaku grodzisk i spalonych leśniczówek"rozpoczynamy od "Drewnianego Kamienia, czyli miejsca naszego ostatniego postoju na skrzyżowaniu DW "325" z leśnymi drogami pożarowymi "9" i "3".

Czytaj więcej...

[...] Wycieczka terenowa po leśnictwie Przyborów dostarczyła jej uczestnikom widoków krajobrazu o wyjątkowym pięknie. Na obszarach zalewowych okolice przywodziły na myśl angielski park z rozsianymi tu i ówdzie ogromnymi pojedynczymi debami o szacownym wieku 200 - 300 lat oraz bujnymi łąkami przeplatającymi się z młodymi dąbrowami o dębach znakomitego pokroju.

Czytaj więcej...

pogoda.net