Prosimy!!! Nie zabierajcie młodych z lasu! Okres wiosny i lato to czas kiedy w trakcie leśnych wędrówek lub spacerów możemy spotkać malutkie sarny, jelenie lub zajączki przy których nie ma matki. Zwierzęta te często sprawiają wrażenie opuszczonych, co nie jest prawdą.

Czytaj więcej...

W połowie XIX w. późnoromantyczny niemiecki poeta Emanuel Geibel (1815-1884) zaprzyjaźnił się z rodziną panującego na Siedlisku księcia Henryka. Na zaproszenie władcy gościł kilkakrotnie w Siedlisku. Jednak ulubionym miejscem poety były tzw. Pawilony Myśliwskie (Heirichslust) położone w sercu Puszczy Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Dębówko [niem. Glogeiche, „Gasthaus-Glogeiche”, "Glogeiche-Krug"] w 1939 r. zamieszkiwało ok. 50 osób. Na tle innych budynków wyraźnie wybijała się sylwetka karczmy służącej mieszkańcom i podróżnym.

Czytaj więcej...

Ten projekt odbiega nieco od wszystkich poprzednich propozycji rajdowych. Nie obowiązuje tu reguła dróg możliwie prostych, w miarę możliwości opartych na oznakowanych już trasach i charakteryzujących się minimalnym wskaźnikiem ostrych podjazdów czy piaskowych meandrów.

Czytaj więcej...

Prehistoria

  • 12-8 tys. lat p.n.e. – polodowcowa piaszczysto-kamienista pustynia arktyczna pokrywa niemal cały obszar Puszczy Tarnowskiej
  • 11-10 tys. lat p.n.e. – pojawia się pierwotna roślinność [trawy, krzewy], pierwsze  zwierzęta [renifery], a w ślad za nimi pierwsi ludzie – łowcy epoki kamiennej
  • 8 tys. lat p.n.e. – powstawanie lasów sosnowo-brzozowych, pojawienie się olszy i wierzby, wyraźne ocieplanie się klimatu

    Czytaj więcej...

pogoda.net