"Samodzielny i odpowiadający za sprawę prokurator musi być zdolny do wyjścia poza autorytet szefa".

Brak danych o źródle

pogoda.net