Użytek Ekologiczny „Dolina Jeziornej”. Użytkami ekologicznymi - jak powszechnie się przyjmuje - są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Mała powierzchnia i relatywnie mniejsze walory przyrodnicze nie pozwalają na uznanie tego rodzaju ekosystemów za rezerwaty przyrody. Warto je jednak wydzielać i chronić w szczególny sposób, z uwagi na wyjątkowe znaczenie dla środowiska naturalnego.

Użytek „Dolina Jeziornej” obejmuje obszar 6,66 ha. Jest trzecim z kolei użytkiem położonym na terenie leśnictwa Świętobór w oddziale 138 h, j i k. Utworzony został 30 stycznia 2004 r. w celu zachowania łąki torfowiskowej przylegającej do rowu z Jeziora Jeziorna.

Dolina Jeziornej zlokalizowana jest w ciągu żółtego szlaku PTTK, który na tym odcinku biegnie po śladach dawnej drogi leśnej łączącej Zwierzyniec z Jeziorną.

 Użytek zmienia swój obraz razem z porami roku, porami dnia, warunkami pogodowymi. Niekiedy olśniewa intensywną zielenią, w innym czasie dominuje szarość.

W miejscu tym spotkać można żurawia, który podobne siedliska wybiera na swoje miejsca lęgowe. Nierzadko busztują tam dziki, pojawiają się sarny oraz ptactwo wszelkiego rodzaju. Nawet krótki wypoczynek nad brzegiem Doliny Jeziornej staje się ucztą dla oczu i uszu.

Przeprawa na drugi brzeg nie zawsze jest sprawą prostą. W sprzyjających warunkach pomogą nam w tym ułożone na ścieżce gałęzie, a podczas ostrej zimy lód. W okresie intensywnych opadów deszczu przeprawa taka wiąże się ze sporym ryzykiem topieli.

Możliwe jednak, że w niedługim czasie w "Dolinie Jeziornej" pojawi się bardziej profesjonalne rozwiązanie przeprawowe? Takie opinie dochodzą z kół zbliżonych do Nadleśnictwa Sława Śląska – gospodarza tego terenu.

Do Doliny Jeziornej najłatwiej trafimy przemieszczając się z Radzynia oznaczonym kolorem żółtym szlakiem PTTK w kierunku Jeziornej. Po drodze mijamy użytek ekologiczny „Łąka Kochana” oraz cmentarzysko z czasów sprzed 3 tys. lat. „Kurhany Zwierzynieckie”. Warto też wspomnieć o ścieżce przyrodniczej „Lekcja biologii inaczej” czy starej alei leśnej prowadzącej w kierunku dawnej leśniczówki „Zwierzyniec”.

Możliwy jest oczywiście kierunek odwrotny. Oznakowanie szlaku zostało niedawno odnowione, więc w suchej porze roku korzystanie z niego pieszo czy też na rowerze nie sprawi problemów.

Jan WOJTASIK


Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 15°58'24" E       [15,973417 E]

Szer. geogr. 51°53'20" N     [51,888594 N]

Przy opracowaniu materiału wykorzystano skan mapy Wydawnictwa Turystycznego PLAN "Pojezierze Sławskie", skan strony internetowej GeoPortal.pl oraz informacje pozyskane ze strony Nadleśnictwa Sława Śląska

 

pogoda.net