Użytek Ekologiczny „Łąka Kochana”. Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej.

Użytek „Łąka Kochana” ustanowiony został 30 stycznia 2004 r. Obejmuje powierzchnię 0,88 ha. Upamiętnia leśniczego Władysława Kochana, który gospodarując łąką ograniczał sukcesję drzew i jednocześnie dbał o utrzymanie typowej roślinności łąkowej.

W rezultacie doszło do wykształcenia się cech torfowiska wysokiego, na których występuje rosiczka okrągłolistna – roślina owadożerna. Aktualnie widać na chronionym obszarze wyraźną sukcesję sosnową, brzozową i olszową.

Miejsce jest chętnie odwiedzane przez młodzież szkolną w ramach lekcji biologii, często zatrzymują się rowerzyści.

Łąka Kochana położona jest na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska, w oddziale leśnym 152h, przy zachodnim brzegu jeziora Sławskiego.

Najłatwiej do niej dojechać z Radzynia Drogą Józefowską. Można do tego celu wykorzystać też oznakowania żółtego szlaku PTTK.

Jan Wojtasik

 

pogoda.net