Głuchów. Nad Jeziorem Kamiennym, znanym też pod nazwą Jeziora Młyńskiego Małego k. Głuchowa w gminie Sława stoi sobie okazały pomnik przyrody - dąb "Antek". Jakkolwiek przy samym drzewie znajduje się odpowiednie oznakowanie, niełatwo go odszukać.

Mimo swojej wielkości, ukrywa się skutecznie wśród ponad 30-letnich sosen i innej leśnej młodzieży. Nie ma go też na mapach turystycznych ani w przewodnikach. Jeszcze kilka jesienią 2015 r. nie wiedziałem w ogóle, że takie drzewo istnieje. Tym bardziej nie znałem jego imienia. Z powodu gęstwiny trudno go też sfotografować w sposób pozwalający na prezentację w całej okazałości.

Dlaczego więc o nim piszę? Z całą pewności dlatego, że warto o tym pięknym pomniku żywej przyrody wiedzieć coś więcej, a z całą pewnością warto go odszukać i zobaczyć.

Jest jednak jeszcze inny, bardziej osobisty powód. Dąb "Antek" swoje istnienie, a potem imię zawdzięcza leśnikowi Panu Antoniemu Pulka – absolwentowi Zespołu Szkół Leśnych w Rogozińcu w 1973 r. i leśniczemu Leśnictwa Lipinki. To on pewnego dnia, bodajże było to w 1981 r., podczas wykonywania czynności zawodowych na zrębie w pobliżu Głuchowa zauważył drwali dobierających się z piłą do okazałego, zdrowego dębu. Drzewo było już częściowo nadpiłowane, widać też było na nim świeże ślady siekiery.

Nie czekając na rozwój sytuacji, Antoni Pulka zareagował natychmiast, wstrzymując pracę drwali. Jego interwencja ocaliła liczące kilkaset lat drzewo dla wielu kolejnych pokoleń.

Sam leśniczy niedługo potem zginął śmiercią tragiczną. Wykonywałem wówczas w sprawie jego śmierci pewne czynności służbowe. Z całą pewnością nie przyszło mi wtedy do głowy, że po trzydziestu kilku latach będę wspominał jego imię w zupełnie innych, nieoczekiwanych i zdecydowanie bardziej przyjemnych okolicznościach.

Dzięki inicjatywie Pana Alfreda Röslera dąb otrzymał w 2014 r. status pomnika przyrody i imię swojego wybawcy. Trzyma się mocno i jest wspaniałą ozdobą południowo-wschodnich rubieży dawnej Puszczy Tarnowskiej.

Dodać jeszcze należy, że jego obwód na wysokości pierśnicy wynosi 5,40 m. Wysokość i i dokładny wiek pozostają do ustalenia. Warto przy tym zwrócić uwagę na oficjalną dokumentację udostępnioną w Internecie. 

Z opisu taksacyjnego drzewostanu Banku Danych o Lesie wynika, że w wydzieleniu "x" oddziału 98 rośnie przede wszystkim sosna w wieku 36 lat oraz dąb szypułkowy i modrzew w tym samym wieku. Oznacza to, że najwcześniej posadzono te drzewa w roku 1983, czyli dwa lata po wycięciu poprzedniego nasadzenia. W wydzieleniu tym oznaczono też obecność pojedynczego dębu szypułkowego w wieku 203 lat, średnicy pnia 90 cm i 22 m. wysokości. Wszystko wskazuje, że ta ostatnia informacja dotyczy własnie "Antka".

Chyba, że ktoś z Czytelników ma jeszcze inną wiedzę na ten temat i zechce o tym napisać? 

"Antka" najłatwiej odszukać wyruszając z Głuchowa jedną z leśnych prowadzących w kierunku Jeziora Młyńskiego Małego. Sugeruję wybór drogi od strony wschodniej. W odpowiednim miejscu konieczne będzie skierowanie na zachód, a w końcowym etapie skręcić raz jeszcze na północ. Stoi jakieś 50 m. od linii brzegowej jeziora.

Jan WOJTASIK

 

Dane orientacyjne dla GPS:

Dł. geogr. 16°01'55" E

Szer. geogr. 51°50'92" N

Przy opracowaniu tego materiału wykorzystano mapę: Puszcza Tarnowska. Jodłowskie Trasy Rekreacyjne, Wydawnictwo SYGNATURA Zakład Kartograficzny, Wydanie I,  2015 oraz mapę "Pojezierze Sławskie" Wydawnictwa Turystycznego PLAN s.c.

 

 

 

 

pogoda.net