Szwedzkie szańce. Jak trafnie zauważył dr Tomasz Andrzejewski, od czasów średniowiecznych przez nowożytne, aż do współczesnych, architektura obronna stanowiła ważny element krajobrazu kulturowego Środkowego Nadodrza. Pograniczne położenie regionu generowało rywalizację wielu różnych ośrodków o władztwo nad nim, a w konsekwencji do rozwoju właściwych dla poszczególnych epok form budownictwa obronnego. Jednym z przykładów takiego budownictwa, charakterystycznym dla obszaru d. Puszczy Tarnowskiej są tzw. Szwedzkie szańce.

Czytaj więcej...

Słoniowa Łapa to wiekowy dąb z charakterystyczną, przypominającą stopę słonia, naroślą u podstawy. Rośnie jakieś 500 m. na zachód od Wysokiej Hali, w północno-zachodnim sektorze oddziału "112" Borów Tarnowskich. Jest to część d. Puszczy administrowana przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Czytaj więcej...

Tarnowski Dąb. Tarnowski Dąb, Miedziany Dąb czy może Tarnowski Miedziak? Każda z tych nazw mogłaby właściwie oddawać nazwę wiekowego dębu szypułkowego rosnącego nad Jeziorem Tarnowskim Małym w pobliżu Ośrodka Wypoczynkowego "Miedziak".

Czytaj więcej...

Trześniowe Wzgórze "119". W Oddziale 207 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Sława Śląska zwraca uwagę nieco tajemnicze wzniesienie o wysokości 119 m. n.p.m. Jego porośnięte sosnowo-brzozowym lasem zbocza na ogół łagodnie wznoszą się do góry. Wyjątkowo tylko od strony południowo - zachodniej znajdują się bardziej strome, nieregularne obniżenia terenu.

Czytaj więcej...

 Trzy dęby nad Odrą. Drzewa, podobnie jak ludzie, mają swoją historię życia, niekiedy otrzymują także nazwy własne. Ludziom imiona nadaje się praktycznie w chwili urodzenia. Drzewa zwykle otrzymują je później, np. przy nadaniu statusu pomnika przyrody.

Czytaj więcej...

pogoda.net