Saska droga przez Puszczę Tarnowską. Czasy panowania królów saskich nie były dobre dla Polski. Kraj był słaby, od dawna niszczony przez anarchię, którą dla niepoznaki nazywano "złotą wolnością", a najważniejszą troską szlacheckiego stanu była obawa przez umocnieniem władzy królewskiej.

Czytaj więcej...

Schron "Pancerna stodoła" w Różanówce. Jest obiektem militarnym maskowanym na budynek gospodarczy. Jej powstanie datuje się na rok 1937. Stanowiła jeden z elementów systemu obronnego przygotowanego przez Niemców na wypadek wojny z Polską.

Czytaj więcej...

Sosny "Zroślaki". Natura lubi czasem zaskakiwać. Do osobliwości, jakie można spotkać na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej, zaliczyć należy niewątpliwie dwie sosny nazywane "Zroślakami". Rosną na północ od Grochowic w oddziale leśnym 277 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Czytaj więcej...

Stara Droga Pocztowa. Przyjmuje się, że przebiegająca w linii południkowej przez wschodni obszar Puszczy Tarnowskiej droga o tytułowej nazwie [niem. Alte Poststrasse] stanowiła fragment dawnego - możliwe, że alternatywny dla innych jeszcze równolegle istniejących rozwiązań - traktu łączącego Wrocław ze Szczecinem. W skali regionalnej połączenie to wiązano z Głogowem na południu i Sulechowem na północy.

Czytaj więcej...

Starodrzew z Ptasim Podwórkiem. Należy do najbardziej urokliwych miejsc na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej. Starodrzew znajduje się przy leśnej drodze pożarowej nr "11" na obszarze administrowanym przez Nadleśnictwo Sława Śląska w oddziale "23".

Czytaj więcej...

pogoda.net