Pomnik przyrody "Aleja Marka". Pomimo, że na obszarze szeroko rozumianej Puszczy Tarnowskiej, „Aleja Marka” należy do najciekawszych pomników przyrody, do encyklopedii trafia stosunkowo późno. Wszystko z powodu błędnej informacji na pewnym znanym portalu internetowym, który lokuje ją na terenie miasta Nowej Soli.

Czytaj więcej...

Prastare dęby nadodrzańskie. Zapewne wielu czytelników z pewnym niedowierzaniem odbierze informacje podawane przez Gerharda Gohle – autora pracy poświęconej historii Nadleśnictwa Przyborów, który opisując charakterystyczne dla tegoż nadleśnictwa osobliwości leśne podawał przykład liczącego sobie 3 tys. lat dębu.

Czytaj więcej...

Przeprawa "Krzycki Rów". Przeprawa "Krzycki Rów" znajduje się na wschód od Przyborowa, w ciągu starej drogi łączącej Siedlisko z Lipinami. W miejscu tym, w przeszłości przerzucony był pełnowymiarowy most.

Czytaj więcej...

Przez ostatnie tysiące lat dostępność na obszar dawnej Puszczy Tarnowskiej od strony zachodniej i w dużym stopniu od strony południowo-zachodniej, a także w kierunku przeciwnym ograniczona była korytem i rozlewiskami Odry. Wiadomo jednak, że w różnych epokach ludzie różnych kultur osiedlali się po obu jej stronach.

Czytaj więcej...

Rezerwat  „Jezioro Święte”. Uznawany za florystyczny, rezerwat „”Jezioro Święte” znajduje się w pobliżu osady o tej samej nazwie w gminie Kolsko. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 22 kwietnia 1983 r. (M.P. Nr 16 z 1983 r., poz. 91).

Czytaj więcej...

pogoda.net