Prastare dęby nadodrzańskie. Zapewne wielu czytelników z pewnym niedowierzaniem odbierze informacje podawane przez Gerharda Gohle – autora pracy poświęconej historii Nadleśnictwa Przyborów, który opisując charakterystyczne dla tegoż nadleśnictwa osobliwości leśne podawał przykład liczącego sobie 3 tys. lat dębu.

Czytaj więcej...

Przeprawa "Krzycki Rów". Przeprawa "Krzycki Rów" znajduje się na wschód od Przyborowa, w ciągu starej drogi łączącej Siedlisko z Lipinami. W miejscu tym, w przeszłości przerzucony był pełnowymiarowy most.

Czytaj więcej...

Przez ostatnie tysiące lat dostępność na obszar dawnej Puszczy Tarnowskiej od strony zachodniej i w dużym stopniu od strony południowo-zachodniej, a także w kierunku przeciwnym ograniczona była korytem i rozlewiskami Odry. Wiadomo jednak, że w różnych epokach ludzie różnych kultur osiedlali się po obu jej stronach.

Czytaj więcej...

Sadzawka pod Czerwonymi Dębami. W tekstach o Puszczy Tarnowskiej wielokrotnie miałem okazję wspominać o niewielkich śródleśnych zbiornikach wodnych lub reliktach, jakie pozostały zdegradowanych już zbiornikach. Tytułowa „Sadzawka” należy do najbardziej urokliwych miejsc tego rodzaju.

Czytaj więcej...

Sosny "Zroślaki". Natura lubi czasem zaskakiwać. Do osobliwości, jakie można spotkać na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej, zaliczyć należy niewątpliwie dwie sosny nazywane "Zroślakami". Rosną na północ od Grochowic w oddziale leśnym 277 Borów Tarnowskich administrowanych przez Nadleśnictwo Sława Śląska.

Czytaj więcej...

pogoda.net