Góra Mirkowa. Pozostaje zagadką, dlaczego najwyższe, bo sięgające 121,5 m. n.p.m. wzniesienie Puszczy Tarnowskiej nie doczekało się w czasach historycznych nazwy własnej. Takie nazwy nadawano z zasady często wzgórzom zdecydowanie niższym, nie wspominając już o wyniosłościach podobnej wysokości, np. sąsiedniej Wysokiej Hali – 119,0 [niem. Almas-Höh] czy niedalekiego Glinnego [niem. Glimp-Berge – 117,5 m. n.p.m.

Czytaj więcej...

Góra Studzienna. Jeszcze do niedawna nie miałem żadnej wiedzy na temat "Góry Studziennej". Decydując się na jej odszukanie, kierowałem się informacjami uzyskanymi podczas poszukiwania materiałów do opisu Studni Haussmana i inspiracją historyka i badacza Pawła Łachowskiego, który potwierdził, że na obszarze d. Puszczy Tarnowskiej znajdowało się więcej studni.

Czytaj więcej...

Głaz "Widmo". Jeszcze nie tak dawno liczyłem się z ewentualnością, że żadnego głazu nigdy tym miejscu nie było. Za prawdopodobną uznawałem też możliwość, że kiedyś stał tam, gdzie mniej czy bardziej dokładnie oznaczono jego obecność na niektórych mapach, także tych współczesnych. Spotkać go jednak mógł los podobny losowi wielu innych głazów narzutowych z obszaru dawnej Puszczy Tarnowskiej.

Czytaj więcej...

Głaz Andrzeja. Chociaż zapewne liczy sobie miliony lat, jest obecnie najmłodszym pomnikiem przyrody w Puszczy Tarnowskiej. Odkryty został w pobliżu Jodłowa wiosną 2015 r. przez Pana Andrzeja Zawadzkiego w oddziale leśnym nr 35.

Czytaj więcej...

Głaz Henryka. W pobliżu Krążkowa w oddziale 230 Borów Tarnowskich pozostających w administracji Nadleśnictwa Sława Śląska znajduje się pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy "Henryk". Jest pozostałością po ostatnim zlodowaceniu.

Czytaj więcej...

pogoda.net