Malta jest główną wyspą archipelagu Wysp Maltańskich. Jej krajobraz zdominowany jest przez pasma niskich wzgórz, a powierzchnia pofalowana i pagórkowata.

Długość linii brzegowej: 136,79 km. Linia brzegowa jest urozmaicona, licznie występują tu głębokie zatoki i półwyspy. Na wybrzeżu dominuje klif i inne formacje skaliste.

Spotyka się też liczne groty. Jedną z nich jest Grota Błękitna uważana za szczególną atrakcję turystyczną Malty.

W galerii poświęconej pejzażowi skalistego brzegu znalazło się ponad 40 fotografii wykonanych w różnych miejscach tej śródziemnomorskiej wyspy. Starałem się utrwalić na nich krajobrazy w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.

Zapraszam na wycieczkę po urwistych brzegach Malty. 

Jan Wojtasik

 

                                                                                     
pogoda.net