Zatoka Kotorska, czyli popularna Boka znajduje się w południowej części Morza Adriatyckiego w Czarnogórze. Ma charakterystyczny językowaty kształt i głęboko wcina się w skalisty bałkański ląd. W istocie składają się na nią cztery mniejsze zatoki.

Pośród położonych nad zatoką bardziej znanych miejscowości wymienić należy: Kotor, Tiwat czy Herceg Novi.

Historia Kotoru sięga II wieku p.n.e., a w liczącym 5,2 tys. mieszkańców miasteczku zachowały się zabytki stanowiące świadectwa obecności i wpływu wielu różnych kultur. Do najciekawszych należą miejskie mury obronne o długości ok. 4,5 km, twierdza, wieża zegarowa czy katedra św. Tryfona.

Tivat z kolej jest znanym miastem portowym, a jako port jest kojarzony przede wszystkim ze względu na marinę z luksusowymi jachtami.

Do galerii trafiły zdjęcia ilustrujące piękno Zatoki Kotorskiej oraz fotografie z Kotoru, Tivatu i  nieliczne - Herceg Novi.

Zapraszam na wirtualny spacer po tych miejscach.

Jan Wojtasik

 

                                                     
pogoda.net