Skuteczność przeprowadzonego przez organy władzy postępowania karnego ma znaczenie zasadnicze.

Molestowanie seksualne dzieci wchodzi w zakres definicji nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz tortur, i jako takie narusza art. 3 Konwencji.

Pomimo formalnego wszczęcia aż trzech postępowań przygotowawczych w sprawie, faktycznie przeprowadzone czynności były powierzchowne i pozorujące działania, a nawet ukierunkowane na udowodnienie, iż oskarżenia są bezpodstawne. 

Na podstawie: Wyroku Wielkiej Izby ETPC z dnia 2 lutego 2021 r., 22457/16 (X i inni)

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net