Wcześniej niepoinformowanie policjanta, że jest się prokuratorem było uchybieniem godności, a obecnie odmowa przyjęcia mandatu jest prawem, a nie obowiązkiem.

Zwykła stłuczka i nieprzyjęcie mandatu przez prokuratora nie uchybia godności sprawowanego urzędu. Sąd I instancji dokonał dowolnej oceny sytuacji, jakoby był to czyn szkodliwy społecznie. Prokurator nie naruszył rażąco prawa.

Wymierzona w postępowaniu dyscyplinarnym kara upomnienia spowodowałaby zatrzymanie awansu prokuratora na trzy lata. W efekcie straciłby on uposażenie wartości ok. 20 tys. zł, a to wobec wysokości mandatu karnego jest sumą 200 razy wyższą. Tak wysoka kara byłaby nieuzasadniona.

Na motywach ustnego uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 8 października 2020 r. z sygn. akt II DSI 50/20

Źródło: PRAWO.PL

Cytat z cyklu ”Sądy i poglądy”

pogoda.net