W procesie rozwodowym w zakresie wykazania winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego służyć może także nagranie magnetofonowe rozmów prowadzonych przez strony, nawet jeżeli tych nagrań dokonano bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania małżonków w faktycznej separacji.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 kwietnia 2003 r. sygn. akt IV CKN 94/01

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

 

pogoda.net