Podstępne nagranie prywatnej rozmowy godzi w konstytucyjną zasadę swobody i ochrony komunikowania się (art. 49 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). […] Dowody uzyskane w sposób sprzeczny z prawem nie powinny być w postępowaniu cywilnym co do zasady dopuszczane.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 10 stycznia 2008 r. I ACa 1057/07

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net