Ochrona usprawiedliwionego interesu prywatnego stanowi przesłankę, która może wyłączać bezprawność naruszenia dóbr osobistych polegającego na sporządzeniu i wykorzystaniu potajemnego nagrania z rozmowy.

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13 listopada 2002 r. (I CKN 1150/00

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net