Konstytucyjne prawo do sądu obejmuje także prawo do poznania motywów rozstrzygnięcia (…).

W przypadku osoby pozbawionej wolności, która nie z własnej woli nie może być obecna na ogłoszeniu wyroku a tym samym nie może także poznać przedstawianych ustnie motywów rozstrzygnięcia, wszelkie wątpliwości interpretacyjne dotyczące regulacji określających sposób zapoznania się przez nią z tymi motywami powinny być rozstrzygane na korzyść pełnej realizacji prawa do sądu". […]

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia [?] w sprawie sygn. akt. V KZ 50/16

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net