[...] Ścisłe stosowanie prawidłowej procedury jest z reguły jednym z podstawowych środków gwarantujących sprawiedliwy rezultat konkretnego postępowania.

W państwie prawnym wymagane jest w związku z tym nie tylko zrozumiałe, precyzyjne i zgodne z innymi regułami wynikającymi z istoty takiego państwa unormowanie procedury, lecz również prawidłowe i ścisłe jej stosowanie w praktyce, w szczególności zaś tych jej przepisów, które określają uprawnienia procesowe uczestników postępowania. [...]

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 19 października 1993 r. sygn. akt V SA 250/93

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy]

pogoda.net