Nowatorskie metody badawcze, wynikające z postępu naukowo - technicznego i pozwalające na pełniejszą, bardziej wnikliwą lub wręcz pierwotną analizę materiału badawczego (wobec braku takich możliwości w toku pierwszego opiniowania) mimo formalno-prawnych zastrzeżeń, muszą być uznane za dowody nowe, nakazujące wznowienie postępowania.

Sąd Najwyższy w wyroku z 16 maja 2018 r. sygn. V KO 26/18

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net