[…] Prokurator (czy sędzia) dopuszczający się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości nie tylko ponosi odpowiedzialność karną jak każdy obywatel, ale dodatkowo dotyka go represja dyscyplinarna będąca zazwyczaj znaczenie surowszą dolegliwością niż orzekana w takich przypadkach w procesach karnych kara i stosowne środki karne.

Nie wolno wszak zapominać, że najsurowsza kara dyscyplinarna, eliminująca prokuratora (czy sędziego) ze stanowiska (czy też pozbawiająca go prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia), oznacza w gruncie rzeczy swoistą "śmierć cywilną" w środowisku prawniczym i nierzadko unicestwienie dotychczasowego dorobku zawodowego. […]

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie SDI 106/17

 

pogoda.net