Usprawiedliwienie niestawiennictwa na rozprawie jest uzasadnione w razie zaistnienia nadzwyczajnych i niezależnych okoliczności. Z pewnością nie można uznać, że wcześniej planowany urlop wypoczynkowy należy do kategorii takich zdarzeń.

Urlop wypoczynkowy to typowa i przewidywalna okoliczność, którą można pogodzić z obowiązkami zawodowymi.

Oznacza to, że biegły powinien był z odpowiednim wyprzedzeniem informować sąd o swoich planach urlopowych, co umożliwiłoby sprawny proces sądowy.

Działanie biegłego uniemożliwiło jednak takie procesowanie sądu, a więc stanowiło zaprzeczenie postulatu szybkiego prowadzenia postępowania.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w postanowieniu z dnia 18 października 2017 r. sygn. akt I Acz 498/17     

Źródło: http://www.kancelaria.lex.pl/

pogoda.net