Art. 230 kpk obliguje organy procesowe do zwrotu osobie uprawnionej zatrzymanych rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego.

Do kategorii przedmiotów podlegających zwrotowi należą te, które nie mają już znaczenia w postępowaniu dowodowym, a co do których nie ma podstaw do orzeczenia przepadku na podstawie przepisów prawa materialnego.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 maja 1917 r., sygn. akt III KK 495/16

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

pogoda.net