Uzupełnieniem braku formalnego pisma procesowego - polegającego na braku jego podpisu - jest również złożenie oświadczenia, zawartego w odrębnym i własnoręcznie podpisanym piśmie procesowym, które bezsprzecznie wskazuje, że pismo dotknięte omawianym brakiem pochodzi od osoby, która je złożyła, tj. stanowi wyraz oświadczenia jej woli.

Wykładnia przepisów art. 119 k.p.k. i 120 k.p.k. nie może bowiem hołdować rytualnemu formalizmowi ale służyć ma racjonalnym celom.

Sąd Apelacyjny w Katowicach w postanowieniu z dnia 17 maja 2016 r., sygn. II AKzw 665/16

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

 

pogoda.net