Udział biegłego w czynnościach przeprowadzanych przez organ procesowy nie powoduje wyłączenia biegłego, albowiem nie jest on świadkiem przestępstwa, a uczestnikiem czynności procesowej.

Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie sygn. II AKa 258/15

Cytat z cyklu "Sądy i poglądy"

 

pogoda.net