[…] Fakt, iż strona nie akceptuje rozstrzygnięć procesowych sądu, zarządzeń wydawanych w toku postępowania, czy też pozostaje w subiektywnym przeświadczeniu o stronniczości bądź złej woli sędziego rozpatrującego jej sprawę czy też wszystkich sędziów danego sądu, nie może stanowić podstawy do wyłączenia sędziego. […]

Postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SO/Go10/15

pogoda.net