[...] Wypowiedzi zniesławiające w formie fałszywego oskarżenia mogą pojawiać się również w zawiadomieniach, zgłoszeniach składanych przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwa. [...]

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sygn. III KK 356/17

Cytat z cyklu: "Sądy i poglądy"

Czytaj więcej...

Art. 230 kpk obliguje organy procesowe do zwrotu osobie uprawnionej zatrzymanych rzeczy niezwłocznie po stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego.

Czytaj więcej...

pogoda.net