[…] Planując jakąś działalność profilaktyczną, należałoby mieć na uwadze ogół dzieci i młodzieży, a nie tylko określoną ich część, która wyróżnia się właśnie pewnym zachowaniem, trudnościami, warunkami życia.

Niewskazane jest organizowanie jakiejś akcji z przeznaczeniem tylko dla „nieprzystosowanych”, „nieletnich przestępców”, „wagarowiczów”, „dzieci alkoholików” itp.

Tak bowiem pomyślane akcje mogą prowadzić do naznaczania tej młodzieży i wyodrębnianie z ogółu, jako „innej, gorszej”, co w konsekwencji może prowadzić do utrwalania w nich przekonania o własnej odmienności i pogłębienia dalszych objawów nieprzystosowania społecznego.

Działalność profilaktyki i zwalczania przestępczości i nieprzystosowania społecznego nieletnich ma przecież na celu jak najlepszą socjalizację młodzieży.

Helena Kołakowska-Przełomiec, Zagadnienia społecznego przeciwdziałania przestępczości nieletnich, /w/ Brunon Hołyst /red./, Społeczne przeciwdziałanie przestępczości (…), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1980 s. 460

pogoda.net