[...] Człowiek prowadzący normalny tryb życia, na którego zwykły dzień składają się różnorodne zajęcia, nie jest w stanie dokładnie i szybko podać kolejność wszystkich wydarzeń oraz czasu ich trwania często w odległym dniu.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy człowiek taki staje przed zarzutem popełnienia przestępstwa. Precyzyjne i spontaniczne podanie alibi, które rzekomo może potwierdzić wiele osób wymienionych natychmiast z nazwiska, powinno wzbudzać szczególne podejrzenia.

Jeżeli alibi podaje przestępca zawodowy lub recydywista podając świadków związanych z nim więzami rodzinnymi lub pochodzących ze środowisk przestępczych, to można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że alibi zostało opracowane i uzgodnione przed ujęciem podejrzanego. [...]

Stanisław Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Wyd. Temida 2, Białystok 1997 s. 176

 

pogoda.net