[...] Oderwanie się od głęboko zakorzenionych skłonności, takich jak odkładanie spraw na później, niecierpliwość, krytykanctwo czy samolubstwo, które gwałcą główne zasady ludzkiej efektywności, wymaga znacznie więcej niż trochę woli i kilku drobniejszych zmian w życiu. (...)

Wymaga nadzwyczajnego wysiłku, jednak gdy raz wyrwiemy się z pola grawitacji, nasza wolność osiągnie całkiem nowy wymiar". [...]

Stephen R. Covey, 7 nawyków skutecznego działania, Dom Wydawniczy REBIS Poznań 2014 s. 43

pogoda.net