[...] Pamięć ludzka nie jest fotografią, a spostrzeżenia już w akcie zapamiętania ulegają przeróbce, bowiem zapamiętany zostaje jednocześnie stosunek oceniający i uczuciowy świadka do danego zjawiska, co wpływa na jego przekształcenie w zeznaniach.

W związku z tym wskazane jest prowadzenie czynności okazania w tym samym miejscu i otoczeniu fizycznym oraz psychicznym, w którym nastąpiło zapamiętanie zdarzenia, bowiem ułatwia ono przypominanie aktywizując ślad pamięciowy. [...]

Za: Mirosław Jan Lisiecki, Metodyka okazania. Studium procesowo-kryminalistyczne, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2021 s. 423

pogoda.net