[...] Wilki bardzo pozytywnie wpływają na pracę leśnika, bo trzebią przerośnięte populacje jeleniowatych - przekonuje zielonomundurowy z zachodniej Polski.

- Odkąd do naszych lasów wróciły wilki, czyli w ciągu ostatnich dziesięciu lat, szkody są mniejsze i bardziej rozproszone. Rozbijają wielkie chmary kopytnych.

Kiedyś było tak, że jak jeleń wlazł w młodnik, siedział tam do woli. W tej chwili jest przeganiany z miejsca na miejsce. Wilki robią dobrą robotę, bo ochrona przed zwierzyną płową kosztuje Lasy setki milionów złotych rocznie. [...]

Cyt. za: Anna Maziuk, Instynkt. O wilkach w polskich lasach, Wydawnictwo CZARNE, Wołowiec 2021 s. 118

 

 

pogoda.net