[...] Im większa bioróżnorodność, tym stabilniejszy ekosystem i więcej mechanizmów dążących do utrzymania w zdrowiu jego mieszkańców. Niektóre mikroorganizmy występują tylko na określonych gatunkach roślin czy ich zbiorowisk.

Dlatego im jest im więcej, tym bogatsza staje się mikroflora. Zupełnie inaczej przedstawia się sytuacja w miastach. Tam nie ma bakterii glebowych typowych dla naturalnych siedlisk. Środowisko jest pod tym względem wyjałowione.

Na uwagę zasługuje tu tzw. teoria nadmiernej sterylności. Zgodnie z jej założeniami nadmierna higiena, dezynfekowanie przedmiotów, z jakimi stykają się małe dzieci, spożywanie sterylnego pożywienia oraz nadużywanie antybiotyków utrudniają prawidłowy rozwój układu odpornościowego.

Stąd też liczniejsze w miastach i krajach wysoko rozwiniętych alergie. Obserwujemy tez dużo chorób z autoagresji oraz zaostrzających się w wyniku stresu, jak astma czy atopowe zapalenie skóry. [...]

Katarzyna Simonienko, Nerwy w las. Jak odnaleźć spokój i radość życia, HELION, Gliwice 2021 s. 58

pogoda.net