[...] Sprawiedliwość to nie tylko prawo, sędziowie i wyroki. To także pomieszczenia dla sędziów, informacja dla stron, krzesło dla świadków, akta, które trzeba zarchiwizować, protokoły, które muszą być rzetelne, archiwa dostępne, takie, gdzie łatwo i sprawnie można odnaleźć wszystko to, co jest akurat potrzebne.

Sprawiedliwości nie ma, gdy na osądzenie sprawy czeka się za długo, a wymiar sprawiedliwości to także organizacja czasu stron, kiedy ich los się waży. To dziesiątki drobnych spraw prozaicznej natury.

Dobre praktyki poprawiające obsługę sądowej klienteli, ulepszające organizację pracy sądów i sprawności postępowania, wdrażanie nowoczesnych technologii pracy i temu podobna wiedza. [...]

Ewa Łętowska & Krzysztof Pawłowski, O prawie i o mitach, Wydawnictwo LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 s. 72

pogoda.net