[...] Ludzie w następstwie strachu i przerażenia wpadają w stan podobny do stanów chorobowych; mają prawdziwe halucynacje, słyszą słowa niewypowiedziane przez nikogo, słyszą głosy prześladowców, słowa osoby obiecującej pomoc, chociażby nikogo w pobliżu nie było. [...]

Hans Gross, Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki, (oprac. i przekład J. Kasprzak), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 s. 121

pogoda.net