[...] Trudna i mozolna jest praca policjantów. Wykonują oni swoje zadania w chłodzie i znoju, w ważnych sprawach odbywają dalekie podróże, są ograniczani licznymi biurokratycznymi instrukcjami przełożonych, co wywołuje u nich określone napięcia emocjonalne.

Często nie mają możliwości poradzenia się kogokolwiek, wymaga się od nich taktownego zachowania, przejawiania odwagi cywilne, ale i nieprzekraczania kompetencji. Ze wszystkich swoich działań muszą składać meldunki.

Jeżeli te działania są spełniane, to stanowi to wielki wkład w prowadzoną sprawę. Sędzia śledczy otrzymuje cenne informacje, oszczędza swój czas i wysiłek.

Gdy policjant wykonuje swoje zadania dobrze i z oddaniem, to moim zdaniem, należą mu się słowa uznania. O takich faktach należy również powiadamiać przełożonych policjanta, informując o dobrym wykonaniu przez niego zadania.

Zasłużona pochwała motywuje policjanta na przyszłość i tworzy z nim i jego przełożonymi dobre relacje. [...]

Hans Gross, Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki - wyd. 4 z roku 1908 (oprac. i przekład J. Kasprzak), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 s. 94

pogoda.net