[...] Sędzia śledczy powinien być zdolny do poświęceń. Sukces jego działań powinien być wynikiem poświęcenia oraz spokojnej i uczciwej pracy. Od samego początku jednak nie powinien dążyć do wspaniałego zewnętrznie sukcesu.

Niech wywiera zachwyty wśród publiki zręczność policyjnego agenta, porywające przemówienie prokuratora, sprawność sędziego prowadzącego sprawę - sędzia śledczy powinien być od tego z daleka.

Jego trudna i mozolna praca będzie ukryta w aktach i papierach śledztwa. Ocena tej pracy, jej wyczerpujący trud, talent śledczego, uwidoczni się tym, którzy będą analizować materiały sprawy. Za najmniejszy błąd, chociażby mało ważny, sędzia śledczy spotyka się z wytykami, a jego trud i zasługi rzadko są oceniane tak, jak powinny. (...)

Nagrodą najczęściej będzie tylko poczucie dobrze spełnionego obowiązku. [...]

Hans Gross, Podręcznik dla sędziego śledczego jako system kryminalistyki - wyd. 4 z roku 1908 (oprac. i przekład J. Kasprzak), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2021 s. 76

 

 

pogoda.net