[...] Skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej wymaga większego zaangażowania prokuratury w kontrolę czynności operacyjno-rozpoznawczych, w tym również w procedury związane ze współpracą z poufnymi osobowymi źródłami informacji.

Nieodzowne jest stworzenie takich warunków współdziałania prokuratorów z funkcjonariuszami operacyjnymi, które dadzą nowe możliwości w zakresie efektywnego i przynoszącego konkretne korzyści procesowe wykorzystania wyników czynności operacyjnych.

Od wielu lat wskazuje się na konieczność wprowadzenia określonego zakresu oportunizmu procesowego, bądź też ustawowej depenalizacji indywidualnie wskazanych zachowań źródeł informacji współpracujących z organami ścigania. Nie doczekaliśmy się jednak, jak dotąd, takich propozycji, które łączyłyby w sposób kompleksowy postulaty praktyki i zastrzeżenia doktryny. [...]

Piotr Herbowski, Poufne osobowe źródła informacji. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018, s. 359

pogoda.net