[…] Pogarszający się stan przyrody, zanieczyszczenia lub istotne zmiany środowiska naturalnego oddziałują na człowieka nie tylko w ten bezpośredni, oczywisty sposób, w jakim lokalna fabryka truje jedynie sąsiadujących mieszkańców.

Te zależności niekiedy obejmują swoim zasięgiem cały glob i metodą naczyń połączonych działanie człowieka w jednym miejscu może spowodować katastrofę przyrodniczą tysiące kilometrów dalej, np.: wycinanie lasów tropikalnych w Brazylii przyczynia się do suszy w Polsce, a zjadanie dzikich zwierząt na innym kontynencie, staje się, poprzez powszechne międzykontynentalne podróże tysięcy ludzi, potencjalnym epidemiologicznym świata.

Wreszcie smog, zanieczyszczone powietrze, które w oczywisty sposób jest czynnikiem chorobotwórczym, hipotetycznie jest jednym z transmiterów wirusa zagrażającego ludziom.

Te przykłady mówią nam, że środowisko naturalne to wiele elementów oraz skomplikowane zależności i tylko niektóre z nich możemy przewidzieć. Nie możemy niestety przewidzieć czasami bardzo tragicznych skutków naszych działań. (…)

Dramatycznym skutkiem susz i degradacji środowiska jest również masowa ucieczka ludzi z miejsc pozbawionych wody i naturalnych możliwości produkcji żywności. Nasilają się kryzysy migracyjne, konflikty zbrojne, zjawiska radykalizacji i terroryzmu oraz wojny. […]

Aleksandra Nowak, Jaki stan środowiska naturalnego zostawimy przyszłym pokoleniom (…), Przegląd Policyjny 138/2020

Pełna treść – czytaj: TUTAJ

pogoda.net