[...] Zwykle zakładamy, że świat jest taki sam i tak samo widziany przez innych, jak my go odbieramy, a nasze zmysły odzwierciedlają obiektywną rzeczywistość, przedstawiając świat na podobieństwo lustra odbijającego idealny, nie zniekształcony obraz.

Niestety, rzeczywistość jest inna, nasze zmysły nie dostarczają nam tak dokładnego obrazu, gdyż odbieranie informacji jest aktywnym i złożonym procesem, w którym umysł współpracuje ze zmysłami, wspólnie tworząc obraz otaczającej nas rzeczywistości.

Dzięki percepcji to, co poznajemy zmysłami, nie jest prostym przykładem światła, koloru, kształtu, zapachu, a zorganizowaną, spójną wiadomością, pozwalającą odnaleźć stałość i ciągłość w zmieniającym się świecie.

To dlatego spostrzegamy przedmioty, zdarzenia, a nie ich poszczególne właściwości, a proces spostrzegania zależy także od tego, co wnosimy ze swoich poprzednich doświadczeń oraz jakie mamy obecnie pragnienia i potrzeby. [...]

Ewa Gruza /w/: Ewa Gruza, Mieczysław Goc i Jarosław Moszczyński, Kryminalistyka czyli o współczesnych metodach dowodzenia przestępstw, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 s. 159

pogoda.net