[...] Ponadsezonowe prawdy o historyczno-społecznych zjawiskach i procesach są w naszym zasięgu, ale dochodzić ich można tylko po przezwyciężeniu nawyków myślowych stojących pod znakiem uproszczeń oraz usunięciu z obrazu rzeczywistości fałszów. [...]

Kazimierz Opałek /w/: Konstanty Grzybowski, Pięćdziesiąt lat 1918 - 1968, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1977 s. 6

pogoda.net