[...] Doświadczenie było i jest wielkim nauczycielem technika śledczego. W zetknięciu się ze znaczną liczbą ludności, żyjącą w rozmaitych warunkach społeczno-ekonomicznych, wartość funkcjonariusz śledczego jest uwarunkowana przez zakres i rodzaj jego doświadczenia.

Jeżeli najlepsze doświadczenie śledcze, jakie obecnie posiadamy, nie będzie usystematyzowane i podsumowane, zostanie ono stracone i przyszli funkcjonariusze będą musieli zaczynać od nowa, pozbawieni nauki swych poprzedników.

Doświadczenie jest skutecznym, ale jakże kosztownym nauczycielem. [...]

Valentine (we wstępie do:) Sodermann & O'Connell, Modern Criminal Investigation (Nowoczesne metody dochodzenia), Nowy Yor - Londyn 1935 /za/ Paweł Horoszowski, Kryminalistyka, Wyd. Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa 1948 s. 3

pogoda.net