[…] Podczas gdy niemal wszystkie lasy w Polsce są znacznie zniekształcone przez gospodarkę leśną, Puszcza Białowieska jest wyjątkiem – chroniona przez wieki m.in. przez królów polskich była mniej intensywnie użytkowana niż inne lasy.

Dzięki temu charakteryzuje się ciągłością naturalnych procesów ekologicznych typowych dla lasów naturalnych, co przekłada się na niespotykane bogactwo leśnych gatunków grzybów, roślin i zwierząt.

Z tych powodów cała Puszcza jest obiektem dziedzictwa ludzkości UNESCO, co potwierdza jej unikatowość i konieczność zachowania dla następnych pokoleń. Jest więc tak samo cenna jak najcenniejsze obiekty przyrodnicze świata: Yellowstone, Amazonia, Wyspy Galapagos czy Himalaje.

Co więcej, Puszcza jest jedynym przyrodniczym obiektem UNESCO w Polsce – pod względem przyrodniczym nie mamy nic cenniejszego. […]

Oprac. Zbiorowe, Puszcza Białowieska. Miniprzewodnik naukowy, Wydawnictwo Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2020 s. 7

pogoda.net