[...] Ideologia ma to do siebie, że spłaszcza rzeczywistość, upraszcza ją. Pokazuje czarno - białą rzeczywistość, bez szarości i innych kolorów.

Jest tylko prawda i fałsz. Stuprocentowe! Dlatego wytwarza się przeświadczenie, że jeżeli chcę być po stronie prawdy, to ten, który mówi trochę inaczej, musi stać po stronie fałszu. [...]

Piotr Jarecki w: P. Jarecki i T. Krzyżak, Obudzić proroków. Rozmowy o kościele, polityce i życiu w prawdzie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 s. 88

pogoda.net