[...] Ma przepowiadać obiektywną prawdę. Najważniejszym przymiotem proroka jest absolutna wolność.

Nic go nie wiąże, ani król, ani pierwszy sekretarz, ani prezydent, ani szef partii, ani pieniądze, ani kariera, ani władza.

Każdemu może powiedzieć to, o czym jest absolutnie przekonany, że pochodzi od samego Boga. A z tym mamy problem, bo jesteśmy za bardzo uwikłani w strukturę świata.

Boimy się mówić prawdę, żeby nie stracić czegoś z rzeczy doczesnych. [...]

Piotr Jarecki w: P. Jarecki i T. Krzyżak, Obudzić proroków. Rozmowy o kościele, polityce i życiu w prawdzie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 s. 65

pogoda.net