[...] Są ludzie, którzy nie przyjmują żadnych argumentów. Nie da się ich w żaden sposób przekonać, bo są pewni, że prawda jest tylko i wyłącznie po ich stronie.

To nadmierne uleganie ideologii. [...]

Piotr Jarecki w: P. Jarecki i T. Krzyżak, Obudzić proroków. Rozmowy o kościele, polityce i życiu w prawdzie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2020 s. 88

pogoda.net