[...] Leśnicy i prywatni właściciele ziemscy tworzą wciąż nowe ponuro wyglądające nasadzenia, zadrzewiając typowo angielskie, pagórkowate tereny.

Te sztucznie tworzone "lasy" są głęboko zacienione i zaniedbane, drzewa sadzi się wzdłuż linii prostych, a powstałe w ten sposób środowisko jest kompletnie obce występującym u nas zwierzętom.

Po prostu czarna rozpacz; mam spory problem ze zmuszeniem się, by nazywać to "lasem". [...]

Patricia Wiltshire, Ślady zbrodni. Niemi świadkowie przestępstw, Wydawnictwo Feeria Science, Łódź 2020 s. 152

pogoda.net