[...] Świadek spełnia służebną rolę wobec wymiaru sprawiedliwości przez rzetelne wyznanie całej znanej mu prawdy o istotnych dla procesu faktach, umożliwiając podejmowanie przez sąd decyzji zgodnych z zasadą prawdy obiektywnej, sprawiedliwości i praworządności.

Ocena wiarygodności zeznań leży wyłącznie w kompetencji sądu.

Dokonując tej oceny sąd powinien brać pod uwagę nie tylko ocenę wiarygodności zeznań na tle innych dowodów, ale również psychologiczne aspekty zeznania, rozważyć osobowość świadka oraz okoliczności i warunki, w jakich uczynił on swe spostrzeżenia. [...]

Brunon Hołyst, Psychologiczne i społeczne determinanty zeznań świadków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989 s. 46

 

pogoda.net