[...] Może określić również głębokość żyły wodnej pod powierzchnią ziemi. W tym celu oznacza miejsce silnego sygnału, od którego posuwa się gwiaździście w różnych kierunkach i zaznacza następne miejsca, gdzie pojawił się sygnał.

Na płaskim terenie odległość od płaskiego miejsca silnego wskazania do środka równa się głębokości, na jakiej powinna znajdować się woda.

Pomoc różdżkarzy okazuje się przydatna, gdy firmy budowlane chcą zlokalizować ewentualne rury i kable znajdujące się pod ziemią. Okazuje się, że wskazania różdżki są pewniejsze od sygnałów nowoczesnych detektorów. 

W 1987 r. David Baker z British Pipeline Agency w Norwich na przyszłym placu budowy kanalizacji dla rafinerii znalazł różdżką 21 podziemnych obiektów. Prowadzone do żądanej głębokości wykopy potwierdziły istnienie 19 spośród nich. 

Nikt nie wie na pewno, jak działa różdżka, a wiele osób odnosi się do tego zjawiska sceptycznie. Mimo to, niektórzy różdżkarze dokonują odkryć, których nie można uznać za czysty przypadek. [...]

Elżbieta Beuermann i in /red./, Jak to jest?, Wyd. Przegląd Reader'S Digest, Warszawa 1996 s. 146

pogoda.net