[...] Każda roślina ma jakąś pożyteczną cechę. Grube pędy chwastów chronią glebę przed erozją, a ich mocne, rozległe systemy korzeniowe rozpulchniają ją.

Rośliny, których korzenie sięgają w głąb, wynoszą na powierzchnię cenne składniki mineralne, w tym pierwiastki śladowe, udostępniając je innym roślinom. Niekiedy chwasty są źródłem lekarstw, barwników i innych pożytecznych produktów.

Choć nasza dieta opiera się na tych roślinach [przyp. chwastach - JW] w znacznie mniejszym stopniu niż dieta dzikich zwierząt, my również jadamy chwasty.  Należą do nich brukiew wodna, cykoria podróżnik, mniszek lekarski i wiele innych.

Chwasty bywają też ładne i są czasem traktowane jak rośliny ozdobne. [...]

Elżbieta Meissner /red./, ABC Przyrody w pytaniach i odpowiedziach, Wyd. Reader's Digest, Warszawa 1997 s. 131

 

pogoda.net